Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is voor ons heel belangrijk. Je ziet dit terug in ons materiaal en onze werkwijze. Kwaliteit is niet alleen een schoon en netjes kind terugkrijgen aan het eind van de dag. Het is vooral een open en vrolijk kind terug krijgen aan het eind van de dag en goeie contacten tussen de ouders/opvoeders en de pedagogisch medewerkers.

Dit proberen we te bereiken door de kinderen een bepaalde mate van vrijheid en zelfstandigheid te geven. Door ze ruimte zowel letterlijk als figuurlijk te geven om zichzelf te kunnen zijn. Om aan hun eigen behoefte te werken, zich in eigen tempo te kunnen en mogen ontwikkelen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat ze binnen die vrijheid geen (groot) gevaar lopen. Kinderen kunnen niet zonder begeleiding bij water, vuur en stroom komen. Zowel de speelruimte, hal als slaapkamer voldoen volledig aan de eisen van de GGD voor gastouderopvang en zelfs al gedeeltelijk aan de eisen voor kinderdagverblijf. Dit wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd en is via hun website in te zien GGD inspectierapporten kindercentrum Nu of zie onderaan de pagina.

Ook de ouders zijn voor ons heel belangrijk. Zij vertrouwen hun waardevolste bezit aan ons toe. We overleggen dan ook over alle zaken die ook maar enigzins van belang zijn. Dit doen we door middel van mondelinge overdracht bij het brengen en halen en met een jaarlijks evaluatiegesprek.
Als wij of de ouders behoefte hebben aan meer gesprekken, regelen we dit.

Zowel Nelleke, Lisette als Nanje zijn in het bezit van het juiste diploma en een kinder EHBO-diploma.

Als kinderdagverblijf zorgen wij dat alle leidsters naast het juiste diploma in het bezit zijn van een kinder EHBO-diploma. Daarnaast wordt er regelmatig door middel van video opname het werken op de groep geëvalueerd en proberen we van elkaar en van externe experts zoveel mogelijk bij te blijven leren. Het team gaat bestaan uit mensen die al veel ervaring hebben met werken op de groep en mensen die met een frisse blik kijken naar het werken met kinderen.
Op iedere groep komt een leidster met een BHV-diploma. En we oefenen regelmatig verschillende noodscenario's.

Inspectierapporten:

-16-2-2016 definitief inspectierapport Kindercentrum Nu
-3-7-2017 definitief inspectierapport Kindercentrum Nu
-180424 Definitief inspectierapport Kindercentrum Nu