Pedagogisch beleidsplan

Het volledige pedagogisch beleidsplan is in te zien via onderstaande link. Delen uit dit plan zijn beschreven op de overige pagina's.

Pedagogisch beleidsplan 0 tm 4 jaar
 
Pedagogisch beleidsplan 4 tm 12 jaar
 

Het volledige plan is ook altijd op te vragen bij het kindercentrum Nu 06-18238194, of via het contactformulier.