Pedagogisch beleidsplan

Het volledige pedagogisch beleidsplan is in te zien via onderstaande link. Delen uit dit plan zijn beschreven op de overige pagina's.

Pedagogisch beleidsplan
 

Het volledige plan is ook altijd op te vragen bij het kindercentrum Nu 06-18238194, of via het contactformulier.