Pedagogische werkwijze

Onze pedagogische werkwijze in het kort.

Wij werken grotendeels volgens de methode van Reggio Emilia (vooral bij de peuters en schoolkinderen terug te zien) vermengt met ideeën van Emi Pickler (vooral bij de baby’s terug te zien). 

Deze twee zijn er heel erg op gericht om vanuit het kind te denken en te handelen. 

Dit houdt in dat we zoveel mogelijk materiaal aanbieden waar de interesse van het kind naar uit gaat. Kinderen leiden ons door hun ontwikkelingsfase. Door observeren zien wij waar wij het kind bij kunnen begeleiden en in kunnen stimuleren. Dit stimuleren doen we door activiteiten aan te bieden die bij de ontwikkelingsfase van het kind passen, (een baby kan nog niet schilderen, dus bieden we dit pas aan als je merkt dat het geïnteresseerd is als een ander het doet. Een kind laat merken als het bezig is met leren aan/uit kleden, dan kun je het dit laten proberen, maar helpen bij dingen die ook met een beetje aanmoediging niet lukken. Een kind klimt overal op, dan bouw je een hindernis, met wat kussens er omheen en leer je het kind hoe het er ook weer af kan klimmen). We spelen in op de interesse die bij het kind speelt en bieden daar activiteiten bij aan. De activiteit zal lang niet altijd zo lopen als je vooraf bedacht hebt, omdat je het kind laat ontdekken. Door dingen te vragen over waar het kind mee bezig is of materialen of ideeën aan te reiken kan je het kind stimuleren om verder te gaan denken en proberen, waardoor het zich verder ontwikkelt.

Naast extra activiteiten zijn er ook de standaard activiteiten, zoals de maaltijden, het met elkaar zingen, slapen, boekjes lezen, dit zijn activiteiten waar alle leeftijden bij betrokken worden. (Deze activiteiten stimuleren de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen)

 Daarnaast gebruiken wij communicatie methoden volgens Gordon. Gordon gaat er vanuit dat als je iemand op gelijk niveau (letterlijk ooghoogte, figuurlijk met respect) benadert en vanuit je eigen beleving en gevoel vertelt wat iets met je doet, je heel veel voor elkaar kunt krijgen. Ook gaat het ervan uit dat je een hulpvraag niet met een oplossing hoeft te beantwoorden, maar met handreikingen waarmee de persoon zelf de oplossing kan bedenken. 

We houden wel een vast dagritme aan, omdat de meeste kinderen behoefte hebben aan structuur. Dit zie je terug in wanneer we gaan eten en slapen. Hele jonge kinderen houden hun eigen dagritme aan.

Respect voor ieder individu is een belangrijk kenmerk binnen kindercentrum Nu.