Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ongeveer 3, 5 of 7 ouders. De oudercommissie heeft als doel zorg te dragen voor de belangen van de ouders die de kinderopvang afnemen. Dit doen ze door middel van instemmingsrecht en adviesrecht over besluiten van de organisatie.
Tijdens vergaderingen worden zowel punten die door de organisatie ingebracht zijn, als punten die door andere ouders ingebracht zijn besproken. Vergaderingen zijn in overleg vrij toegankelijk voor iedere ouder. De oudercommissie heeft ook regelmatig overleg met de organisatie. 
 

Agenda Oudercommissie

Nieuwe vergadering : is nog niet bekend
19:30 t/m 21:00 uur vergadering oudercommissie
 

Notulen Oudercommissie


Wilt u contact opnemen met de oudercommissie dan kan dat via: oc@kindercentrumnu.nl


Wij zijn wij?

 
Deze informatie volgt nog.