Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ongeveer 3 ouders. De oudercommissie heeft als doel zorg te dragen voor de belangen van de ouders die de kinderopvang afnemen. Dit doen ze door middel van instemmingsrecht en adviesrecht over besluiten van de organisatie.
Tijdens vergaderingen worden zowel punten die door de organisatie ingebracht zijn, als punten die door andere ouders ingebracht zijn besproken. Vergaderingen zijn in overleg vrij toegankelijk voor iedere ouder. De oudercommissie heeft ook regelmatig overleg met de organisatie. 
 

Agenda Oudercommissie

Er is momenteel nog geen vergadering gepland
19:30 t/m 21:00 uur vergadering oudercommissie
 
Notulen Oudercommissie bijeenkomst 16-3-2017
Notulen Oudercommissie bijeenkomst 4-5-2017

 

Wilt u contact opnemen met de oudercommissie dan kan dat via: oc@kindercentrumnu.nl


Wij zijn wij?

 
Deze informatie volgt nog.